Bilişim

2C olarak özel ve kamu sektörlerine tedarik, entegrasyon, teknolojik çözümler, iş sürekliliği, bilgi güvenliği ve bilgi teknolojileri yönetimi hizmetleri vermekteyiz. Ülkemizde bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımları her geçen artmaktadır. Kurum içerisindeki iş süreçleri, kaynak yönetimi, teknoloji altyapısı sürekli olarak iyileştirme ve güncelleme gerektirmektedir. İyileştirme süreçleri ise, etkin bir şekilde gerçekleşmesi için, kurumların stratejik hedefleri doğrultusunda ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yapılandırılmalıdır. Şirketimiz bilgi teknolojilerindeki uygulamalarda sunmuş olduğu çözüm ve ürünler ile birlikte; tasarımdan, kuruluma, planlamadan, entegrasyona,operasyonel destekten, bakım, onarıma, kiralamadan, dış kaynak kullanımına kadar uçtan uca entegre bir servis sağlayıcısı konumundadır.

Sunmuş Olduğumuz Hizmetler: